توشیبا سرویس با داشتن امکانات و تجهیزات پیشرفته در قسمت تعمیرات هارددیسک آماده ارائه خدماتی از قبیل تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری با دستگاه PC3000

و همچنین بازیابی اطلاعات هارددیسک های معیوب و از کار افتاده و برگرداندن اطلاعات پاک شده به علت فرمت شدن و…

همچنین در صورت نتیجه نگرفتن با روش نرم افزاری هارد مورد نظر جراحی و اطلاعات مورد نظر به صورت سخت افزاری برگردانده میشود.